کد نام خیر کمک به تومان تصویر
نظرات شما کاربرین خیر ارجمند

نمایش عملکرد و گزارش کار موسسه نیکوکاری خیرین توس به شما خیرین ارجمند

می خواهم گزارش عملکرد موسسه را ببینم

بانی طرح مبلغ هزینه شده تعداد نیازمند حمایت شده تاریخ مستندات

تلـــفن : 09159929974

محمد علی خدارامی

سایت بصورت آزمایشی آپلود شده و در دست تکمیل است

مشهد :
بلوار توس-روبروی توس 150-ساختمان کیانی فر